3D-pliiatsi kasutusjuhis

Enne seadme kasutamist lugege läbi see kasutusjuhend. Toote FantasyHome 3D-pliiats ostja on kohustatud antud juhiseid tutvustama kõigile seadme kasutajatele.

Ohutusnõuded!

1) 3D-pliiatsi ots kuumeneb kuni 235 °C! Ärge puudutage seda ja ärge asetage seadet tuleohtlike esemete lähedusse kasutamise ajal ega pärast kasutust kuni see pole täielikult jahtunud.

2) Tagamaks 3D-pliiatsiga töötamisel ohutus, kasutage ainult originaalset FantasyHome kaubamärgi keskkonnasäästlikku PLA täiteplastikut, muud (järele tehtud, teiste kaubamärkide) materjalid võivad 3D-pliiatsit kahjustada, harvadel juhtudel võivad need ka põlema süttida.

4) Ärge võtke 3D-pliiatsit ega selle lisatarvikuid osadeks lahti.

5) Alla 14-aastased lapsed tohivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.

6) Kui olete 3D-pliiatsiga töötamise lõpetanud, hoiustage seda lastele kättesaamatus kohas.

7) Seade ja selle lisaosad ei ole söödavad.

Kuidas alustada?

  1. Kasutage kaablit ühendamaks 3D-pliiats kahe ampri (2A) tugevuse vooluallikaga. Kui olete seda teinud, ilmub 3D-pliiatsi ekraanile kiri PLA või ABS. Kui kasutate FantasyHome kaubamärgi PLA täiteplastikut, siis valige PLA töörežiim. Režiimi muutmiseks vajutage emba-kumba nuppu 3D-pliiatsi ekraani külgedel.
  2. Pärast soovitud töörežiimi seadistamist vajutage 3D-pliiatsil täiteplastiku väljutuse nuppu. Seejärel on 3D-pliiatsi ekraanil näha, et temperatuur tõuseb. Umbes saja sekundi pärast süttib ekraanil roheline märgutuli. See näitab, et seade on juba saavutanud vajaliku temperatuuri ja on kasutamiseks valmis.
  3. Nüüd vajutage ja hoidke täiteplastiku väljutuse nuppu all ning samal ajal sisestage väljavalitud värvi FantasyHome täiteplastiku ots ettenähtud avasse – pliiats haarab täiteplastikust ning lükkab seda automaatselt edasi. Umbes 20 sekundi jooksul hakkab täiteplastik pliiatsi otsast väljuma ning te saate joonistamist alustada. Vajadusel vabastage nupp ning täiteplastiku väljutamine peatub. Joonistamist on võimalik alustada ka täiteplastiku väljutuse nupu topeltvajutusega, sel juhul tuleb peatamiseks seda uuesti vajutada.
  4. Piklikku nuppu 3D-pliiatsil kasutatakse joonistamiskiiruse kohandamiseks. Muutke kiirust liigutades nuppu kahes suunas: enda poole ja endast eemale. Nupu enda suunas nihutamine suurendab joonistuskiirust 37 % võrra.
  5. 5. Kui olete joonistamise lõpetanud, vajutage täiteplastiku tagasitõmbamise nuppu. 3D-pliiatsi mootor lülitub välja 10 sekundit pärast täiteplastiku välja lükkamist (see on vajalik jääkide eemaldamiseks – vastasel juhul võivad täiteplastiku jäägid pliiatsi sees tahkuda ja põhjustada mootori rikke). Täiteplastiku jätmine pliiatsi sisse tõstab kütteelemendi rikke tõenäosust.
  6. 6. Eemaldage pliiats vooluallikast ning enne hoiustamist oodake kuni see on täiesti jahtunud.
 

Olge alati varustatud

3D-pliiatsid tarbivad umbes 10 meetrit plastikut tunnis ning kui Teil on plastikribasid vähe, soovitame need ette tellida. Tellida saate siit.

3D-pliiatsi kasutamisel levinumate vigade vältimine

1) Alati pärast kasutamise lõpetamist eemaldage täiteplastik pliiatsist, nii tagate seadme pikema eluea.

2) Niiskus võib täiteplastiku füüsikalisi omadusi muuta, seega on mõistlik oma täiteplastiku tagavarasid hoiustada kuivas kohas.

3) Kasutage ainult originaalset FantasyHome PLA täiteplastikut, mis on mõeldud just FantasyHome 3D-pliiatsi jaoks. Teiste tootjate materjalil võib olla erinev tihedus, viskoossus, sulamis- ja süttimispunkt, mistõttu võib 3D-pliiats lakata töötamast. Halvimal juhul võib vale materjal põhjustada tulekahju või kahjustada teie tervist. Kvaliteetset originaalmaterjali saab tellida meie veebisaidilt.

4) Ärge kasutage täiteplastikut täiesti lõpuni, alati peab 3D-pliiatsi korpusest jääma 1–2 cm välja ulatuma, et oleks võimalik seda ohutult eemaldada ja asendada.

5) Alati enne täiteplastiku laadimist või vahetamist lõigake seda otse ristisuunas. Sel viisil ennetate võimalikku kinnikiilumist.

Miks ja kuidas reguleerida 3D-pliiatsi/täiteplastiku temperatuuri?

Õigesti valitud temperatuur on 3D-joonistamisel äärmiselt oluline, sest sellest sõltub nii täiteplastiku tahkumise aeg, joonistuse visuaalne tulemus kui ka selle tugevus.

Temperatuuri seadistamiseks lülitage pliiats sisse, valige PLA režiim ja vajutage täiteplastiku väljutuse nuppu. Pärast neid samme on teil võimalik täiteplastiku temperatuuri kohandada vajutades nuppe kahel pool ekraani.

Soovituslik temperatuur töötamiseks kvaliteetse FantasyHome PLA täiteplastikuga on 190 kuni 210 °C. Optimaalne temperatuur sõltub täiteplastiku värvist ja veel mõnedest teguritest:

Soovitame väikeste detailide joonistamiseks seadistada madalama temperatuuri, sest kõrgest temperatuurist põhjustatud deformatsioon on nende puhul kergesti märgatav. Temperatuuri alandamine lahendab selle probleemi.

Soovitame seadistada kõrgema temperatuuri kui joonistate suuri objekte, kus kerge deformatsioon ei paista välja. Kui ühendate omavahel kahte juba valmis joonistatud ja jahtunud osa, soovitame samuti kasutada kõrgemat temperatuuri, kuna siis täiteplastik sulab paremini ja muutub uuesti tahkudes tugevamaks.

Mõned 3D-pliiatsi kasutajad eelistavad jahedal aastaajal joonistada õues kasutades selleks sobivat 2A voolutugevusega akupanka, kuna nii jahtuvad plastfiguurid kiiremini. Ohutuse tõttu on see lubatud ainult kuiva ilma korral!

 

Probleemide lahendused

Pliiatsi kiirust ei saa reguleerida. Kui vaatamata kiiruse juhtimise nupu kohandamisele joonistamise kiirus ei muutu, palun veenduge, et temperatuur on piisavalt kõrge. Palun pange tähele, et maksimaalne kiirus on minimaalsest 37 protsenti suurem (joonistamise kiiruse suurendamiseks nihutage kiiruse juhtimise nuppu enda suunas). Kuna erinevus on väike, ei pruugi see silmaga märgatav olla. 37-protsendine kiiruste erinevus on kaalutletult valitud, kuna kasutajad enamasti ei soovi kiiremini joonistada. Samuti tõstab suurem kiirus 3D-pliiatsi sees rõhku, mis omakorda tõstab rikete esinemise sagedust.

Mootor ei suuda täiteplastikut piisavalt liigutada. Kui 3D-pliiatsiga töötades kuulete mootori häält, mis selgelt viitab, et mootoril on raskusi täiteplastiku liigutamisega, tõstke 3D-pliiatsi temperatuuri, nii muutub täiteplastik vedelamaks ning mootoril on lihtsam seda otsakust välja lükata.

Kui täiteplastik tagasi tõmmata, siis pliiats töötab edasi. See on pliiatsi spetsiaalne funktsioon, mis aitab vältida täiteplastiku kinnikleepumist pliiatsi sees. Kui tõmmata täiteplastik tagasi välja, siis selle poolsulanud tipp on kuskil pliiatsi sisemuses – kui see täiteplastiku jupp pliiatsi keskel (kuumutuselemendist eemal) tahkub, on võimatu seda uuesti voolavaks soojendada ning pliiats muutub kasutuskõlbmatuks. Minevikus oli just see kõige sagedasem 3D-pliiatsite rikke põhjus. Vältimaks pliiatsi kasutukskõlbmatuks muutumist, programmeerisime selle nii, et täiteplastiku väljutamist ei saa kohe lõpetada. Täiteplastiku väljavoolamine lõppeb 10 sekundit pärast seda kui täiteplastik on tagasi välja tõmmatud.

Täiteplastik on 3D-pliiatsisse kinni jäänud. Kui teil tekib see probleem, ühendage 3D-pliiats vooluallikaga ja valige ABS režiim. Eelsoojendage pliiats maksimaalse temperatuurini 235 °C. Näpitsaid kasutades tõmmake täiteplastikut kuni õnnestub see välja sikutada. Pärast seda seadistage tavaline töötemperatuur ja proovige pliiatsit kasutada.

Täiteplastikut ei saa 3D-pliiatsisse sisestada. Proovige see sisestada teise nurga all.

3D-pliiats ei kuumene või ei lülitu sisse. Veenduge, et seade on ühendatud 2-amprise vooluallikaga. Peaaegu kõik kaasaegsed elektroonikaseadmed töötavad sel voolutugevusel, seega peaks sobiva vooluallika leidmine olema lihtne. Kui voolutugevus on väiksem kui 2 A, siis seade ei pruugi korralikult töötada.

Kui 3D-pliiats välja lülitada ja kohe uuesti sisse lülitada, siis temperatuur ekraanil lähtestatakse. Kompaktsed temperatuuriandurid töötavad korrektselt ainult väga kitsas temperatuurivahemikus. Kui pliiatsi temperatuur on teatud temperatuurist madalam, siis andurid tuvastavad, et pliiats on üles soojenenud. Seepärast sisse lülitades temperatuuriandur tuvastaks pliiatsi ülessoojenemise sõltumata tegelikust temperatuurist. See on probleem, kuna täiteplastiku asetamine külma pliiatsisse võib pliiatsit kahjustada. Vältimaks pliiatsi rikkeid käivitub seda sisse lülitades esmalt taimer ja alles seejärel temperatuuriandur – seetõttu pärast uuesti sisselülitamist temperatuur alati tühistatakse.

Täiteplastik voolab soojenenud 3D-pliiatsist välja ka siis kui ma ei vajuta väljutuse nuppu. See on iseloomulik kõigile 3D-pliiatsitele – täiteplastik pliiatsi sees on muutunud vedelaks ja miski ei hoia seda kinni, seega voolab see välja. Vältimaks täiteplastiku välja voolamist, võite alandada temperatuuri või vajutada paari sekundi jooksul tagasitõmbamise nuppu, mis lükkab täiteplastiku pliiatsi tipust eemale.

Tugev ebameeldiv lõhn. Kui te kasutate originaalset FantasyHome täiteplastikut, proovige alandada temperatuuri, sest see võib olla ülekuumenenud. Kui te kasutate mingit muud täiteplastikut, võib lõhn olla põhjustatud materjali halvast kvaliteedist, proovige kasutada originaaltoodet. Kvaliteetset originaalmaterjali saab tellida meie veebisaidilt.

Täiteplastik mullitab. Kui täiteplastik 3D-pliiatsi otsakust väljudes mullitab, on tegemist ülekuumenemisega. Sellele probleemile on kaks lahendust. 1) Vajutage täiteplastiku väljutuse nuppu ja laske ülekuumenenud täiteplastikul välja voolata, seejärel peaks hakkama väljuma mullideta täiteplastik. 2) Kui esimene meetod ei aidanud, alandage 3D-pliiatsi temperatuuri ja probleem saab lahendatud.

Keskkonnamõju

Me arendasime ja täiustasime oma toodet, kuna soovime klientidele pakkuda kvaliteetset 3D-pliiatsit, mille tootmisel ja kasutamisel on võimalikult väike keskkonnamõju. Otsustasime mitte kasutada plastpakendit. Samuti, säästmaks paberit, pakume juhendeid elektroonilisel kujul. 3D-pliiatsi juurde kuulub FantasyHome PLA biolagunev täiteplastik. Tähtis on ka see, et FantasyHome täiteplastiku sulamispunkt on madalam kui ABS materjalil, seega kasutatakse seadme soojendamiseks vähem elektrit.

3D-pliiatsi nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine.

3D-pliiats ja selle elektrikaabel on elektriseadmed, seega tuleb need kasutuselt kõrvaldada vastavalt kohalikele seadustele. Reeglina tuleb elektroonikajäätmed viia spetsiaalsesse vastavalt märgistatud konteinerisse.

Meie ohutusmeetmed

Muutmaks 3D-pliiatsiga töötamise võimalikult ohutuks, on meie tootel neli sisseehitatud ohutusmeedet:

Automaatne väljalülitus. Kui seadet ei kasutata, lülitub see 3 minuti möödudes automaatselt välja.

Väljalülitus seadme kahjustuse korral. Kui 3D-pliiatsi otsak saab kasutamise ajal kahjustada, siis enamasti seade tuvastab selle ja automaatselt peatab kuumenemise kuni seadme parandamiseni.

Kaitse põletuste eest. Vähendamaks põletuste riski, on 3D-pliiatsi otsaku valge osa valmistatud keraamikast. Keraamika on halva soojusjuhtivusega, seega juhusliku ja lühiajalise kokkupuute puhul enamasti põletust ei teki. Pange tähele, et seadme otsak on väga kuum ja pikemaajalise puudutuse või tundliku naha puhul võivad põletused siiski tekkida. Seega, seadme otsakut ei tohi puudutada.

Ei kasuta kahjulikke ABS täiteplastikuid. ABS täiteplastikut valmistatakse naftast ning kuumutamisel eraldub sellest õhku tervisele kahjulikke aineid. Meie pakutav FantasyHome PLA täiteplastik ei sisalda naftatooteid; seda valmistatakse maisist. Palun pange tähele, et FantasyHome PLA on täiustatud versioon tavalisest PLA materjalist, me oleme selle kohandanud täpselt sobivaks FantasyHome 3D-pliiatsiga joonistamiseks. Kuigi PLA täiteplastik on keskkonnasäästlik ja selle lõhn on vaevu tuntav, ei ole soovitatav sisse hingata sellest tekkivat suitsu ning selle kasutamine peaks toimuma ainult hea ventilatsiooniga ruumis. PLA ei ole söödav.

Ettevaatust!

Juhul kui te 3D-pliiatsiga töötamise ajal tunnete ebameeldivat lõhna, kuulete imelikku heli, mida varem pole esinenud, või kahtlustate, et seade või selle juhtmed on hakanud kõrbema, sulama või sädemeid lööma, siis otsekohe eemaldage seade ohutult vooluallikast ning asetage see tulekindlale pinnale. Vajadusel kasutage käte, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid vältimaks võimalikke põletusi, elektrilööke või muid tervisekahjustusi.

Selliseid tõsiseid rikkeid pole FantasyHome toodetega varem kunagi juhtunud. Kui midagi sarnast peaks juhtuma, on kasutajad kohustatud järgima nimetatud ohutusnõudeid. Kvaliteedigarantii kehtib ainult 3D-pliiatsile ja selle osadele, FantasyHome ei vastuta teiste materiaalsete ja mittemateriaalsete kahjude eest, mis võivad tekkida 3D-pliiatsi või selle osade rikke tõttu.