3D-kynän käyttöohje

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä. Ostaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki FantasyHomen 3D-kynän käyttäjät tutustuvat näihin ohjeisiin.

Turvallisuusmääräykset

1) 3D-kynän kärki kuumenee 235 °C:seen! Älä koske siihen äläkä vie sitä lähelle syttyviä esineitä työskennellessäsi kynällä. Ole varovainen niin kauan, että kärki ehtii viilentyä täysin.

2) Käytä 3D-kynää vain FantasyHomen alkuperäisen, ympäristöystävällisen PLA-muovifilamentin kanssa. Näin kynän käyttö on turvallista. Materiaalit, jotka eivät ole alkuperäisiä, voivat vahingoittaa 3D-kynää. Joskus harvoin ne voivat aiheuttaa jopa tulipalon.

3) Vältä 3D-kynän joutumista kosketuksiin veden kanssa.

4) Älä pura 3D-kynää ja/tai sen osia.

5) Alle 14-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.

6) Kun olet lopettanut työskentelyn 3D-kynällä, säilytä sitä lasten ulottumattomissa.

7) Laite ja siihen liittyvät tarvikkeet eivät sovellu syötäviksi.

Käytön aloittaminen

  1. Yhdistä 3D-kynä johdon avulla virtalähteeseen, josta tulee kahden ampeerin (2 A) sähkövirta. Näin toimiessasi näet 3D-kynän näytössä joko PLA- tai ABS-merkinnän. Valitse PLA-tila, jos käytössäsi on alkuperäinen FantasyHomen PLA-muovifilamentti. Voit muuttaa tätä asetusta painamalla mitä tahansa 3D-kynän näytön sivuilla olevaa painiketta.
  2. Kun olet saanut säädettyä halutun tilan 3D-kynään, paina seuraavaksi filamentin syöttöpainiketta. Näet näytöltä, kuinka 3D-kynän lämpötila nousee. Noin 100 sekunnin kuluttua näytölle syttyy vihreä merkkivalo. Se osoittaa, että laite on saavuttanut tarvittavan lämpötilan ja on käyttövalmis.
  3. Paina tämän jälkeen filamentin syöttöpainiketta koko ajan, kun syötät haluamasi värisen filamentin pään sille tarkoitettuun aukkoon. Kynä nappaa kiinni filamentista ja alkaa automaattisesti vetää sitä pidemmälle. 20 sekunnin kuluttua filamenttia alkaa tulla ulos kärjestä, ja tällöin voit alkaa piirtää. Vapauta tarvittaessa filamentin syöttöpainike, jolloin filamentin syöttö pysähtyy. Voit myös aloittaa piirtämisen napsauttamalla filamentin syöttöpainiketta kahdesti. Pysäyttääksesi sinun tulee painaa sitä uudestaan.
  4. 3D-kynässä olevaa pitkänomaista painiketta käytetään piirtämisnopeuden säätelyyn. Voit säätää nopeutta liu’uttamalla painiketta kahteen eri suuntaan, joko itseesi päin tai poispäin itsestäsi. Kun liu’utat painiketta itseäsi kohti, piirtämisnopeus kasvaa 37 %.
  5. Kun olet lopettanut piirtämisen, paina filamentin poistopainiketta. 3D-kynän moottori sammuu 10 sekunnin kuluttua siitä, kun laite on työntänyt filamentin ulos. Tämä on välttämätöntä, jotta jäännökset saadaan pois kynästä. Jos niitä ei poisteta, jäljelle jäänyt muoviaines voi jähmettyä moottorissa ja rikkoa sen. Filamentin jättäminen laitteen sisälle lisää myös lämpövastuksen rikkoutumisen vaaraa.
  6. Kytke kynä irti virtalähteestä ja anna sen jäähtyä kokonaan, ennen kuin laitat sen säilytyspaikkaansa.
 

Virheitä, joita 3D-kynän käyttäjät saattavat tehdä

1)Muista aina käytön jälkeen poistaa filamentti kynästä. Näin kynä kestää käytössä kauemmin.

2) Kosteus saattaa muuttaa filamentin fysikaalisia ominaisuuksia. Siksi on hyvä säilyttää filamenttia kuivassa paikassa.

3)Käytä vain alkuperäistä FantasyHomen PLA-filamenttia, joka on tarkoitettu käytettäväksi FantasyHomen 3D-kynissä. Muiden valmistajien materiaalit voivat olla erilaisia tiheydeltään ja viskositeetiltaan. Myös niiden sulamis- ja syttymispisteet voivat olla erilaisia. Tästä syystä 3D-kynä saattaa mennä epäkuntoon. Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla palon syttyminen tai terveyshaittoja. Voit tilata korkealaatuisia alkuperäismateriaaleja verkkosivuiltamme.

4) Älä päästä filamenttia loppumaan kokonaan. 3D-kynän ulkopuolella tulee aina olla 1–2 cm filamenttia, jotta poistaminen ja vaihtaminen tapahtuvat turvallisesti.

5) Katkaise filamentti aina ennen vaihtamista ja lataamista niin, että sen kulmat ovat suorat. Näin estetään mahdolliset filamentin aiheuttamat tukkeumat.

Millä tavoin ja miksi 3D-kynän/filamentin lämpötilaa säädetään?

Oikein valittu lämpötila on erittäin tärkeä tekijä 3D-piirtämisessä. Lämpötila vaikuttaa sekä filamentin jähmettymisaikaan että tuloksena olevan piirroksen ulkonäköön. Samoin se vaikuttaa piirroksen lujuuteen.

Lämpötilan säätämiseksi kytke kynään virta päälle, valitse PLA-tila ja paina filamentin syöttöpainiketta. Tämän jälkeen voit säätää filamentin lämpötilan painamalla painikkeita, jotka sijaitsevat näytön molemmilla puolilla.

Suositeltava lämpötila on 190 ja 210 °C:n välillä, kun työskennellään korkealaatuisella FantasyHomen PLA-filamentilla. Optimilämpötila riippuu filamentin väristä ja myös joistakin muista tekijöistä:

Suosituksena on laskea lämpötilaa, kun piirretään pieniä yksityiskohtia, koska niissä näkyvät korkean lämpötilan aiheuttamat pienetkin epämuodostumat. Lämpötilan laskeminen ratkaisee tämän ongelman.

Suositeltavaa on asettaa lämpötila korkeammaksi silloin, kun piirrettävä esine on iso eivätkä pienet epämuodostumat haittaa. Jos olet yhdistämässä kahta jo valmiiksi piirrettyä ja jäähdytettyä osaa, on hyvä käyttää korkeampaa lämpötilaa, koska tällöin filamentti sulaa paremmin. Kovettuessaan siitä tulee näin vahvempaa.

Kylminä vuodenaikoina jotkut 3D-kynien käyttäjät piirtävät kynillä ulkona, jotta muovikuviot jäähtyvät nopeammin. Tällöin he käyttävät varavirtalähteitä vaaditulla 2 A sähkövirralla. Turvallisuussyistä tämä on sallittua vain kuivalla säällä!

 

Ongelmien ratkaiseminen

Kynän nopeutta ei saa säädettyä. Jos piirtämisnopeus ei muutu nopeudensäätöpainikkeen säätämisen jälkeen, varmista, että lämpötila on tarpeeksi korkea. Ota huomioon, että maksiminopeus on 37 % korkeampi kuin miniminopeus. Liu’uta nopeudensäätöpainiketta tällöin itseäsi kohti, jotta piirtämisnopeus nousisi. Koska ero on pieni, sitä ei aina voi havaita päältä katsoen. 37 % nopeusero on valittu tarkoituksella, koska käyttäjät eivät tavallisesti valitse korkeampaa nopeutta. Korkeampi nopeus lisää myös painetta 3D-kynässä, ja tämän seurauksena esiintyy enemmän toimintahäiriöitä.

Moottori ei kykene hoitamaan filamentin syöttöä. 3D-kynällä työskennellessäsi saatat kuulla moottorista ääniä, jotka selvästi kertovat siitä, että moottori ei kykene kunnolla työntämään filamenttia eteenpäin. Nosta tällöin 3D-kynän lämpötilaa. Näin filamentista tulee juoksevampaa ja moottorin on helpompi työntää filamenttia suukappaleen läpi.

Kun filamenttia poistetaan kynästä, kynä ei pysähdy. Tämä kynässä oleva ominaisuus on välttämätön sen tähden, että voitaisiin välttää filamentin juuttuminen kynän sisään. Näin saattaa helposti käydä. Jos saat puolet muovista pois, filamenttisäikeen puoliksi sulanut pää on jossakin keskellä kynää. Jos tämä puoliksi sulanut pää jähmettyy keskellä kynää kaukana lämpövastuksesta, sitä on mahdotonta lämmittää enää uudelleen. Tällöin kynästä tulee käyttökelvoton. Aikaisemmin tämä oli yleisin kynän rikkoutumisen syy. Rikkoutumisen ehkäisemiseksi ohjelmoimme kynän toimimaan niin, että filamentin ulossyöttöä ei voi pysäyttää. Tämä toiminto pysähtyy vasta 10 sekuntia sen jälkeen, kun filamentti on tullut kokonaan ulos.

Filamentti jää kiinni 3D-kynään. Jos kohtaat tämän ongelman, liitä 3D-kynä virtalähteeseen ja valitse ABS-tila. Esilämmitä kynä 235 °C:n maksimilämpötilaan. Vedä filamentti pihtien avulla ulos asti. Aseta kynään tämän jälkeen vakiolämpötila ja kokeile käyttää kynää.

Filamenttia ei saa syötettyä 3D-kynään. Yritä syöttää sitä eri kulmassa.

3D-kynä ei lämpene tai sitä ei saa päälle. Varmista, että laite on kytketty 2 ampeerin sähkövirtaan. Lähes kaikki modernit laitteet toimivat tällä voimakkuudella. Näin ollen on helppoa löytää sopiva virtalähde. Alhaisemmalla ampeeriluvulla kynä ei ehkä toimi kunnolla.

Kun 3D-kynä kytketään pois päältä ja välittömästi taas päälle, lämpötila näytössä nollautuu.Pienikokoiset lämpötila-anturit voivat toimia vain hyvin kapealla lämpötilan vaihteluvälillä. Jos kynän lämpötila on alempi kuin tietty lämpötila, anturit tekevät havainnon, että kynä on lämmitetty. Siksi päälle kytkettäessä lämpötila-anturi havaitsee, että kynä on lämmitetty. Tämä ei siis riipu todellisesta lämpötilasta. Tätä voidaan pitää ongelmana, koska filamentin laittaminen kylmään kynään voi rikkoa kynän. Kynän rikkoutumisen välttämiseksi ajastin aktivoituu ensin ja lämpötila-anturit vasta sen jälkeen. Tästä syystä lämpötila nollautuu aina, kun kynä kytketään päälle.

Filamentti valuu ulos lämmitetystä 3D-kynästä, vaikka en paina syöttöpainiketta. Tämä on tyypillistä kaikenlaisille kynille. Kynän sisällä oleva muovifilamenttihan on juoksevassa muodossa, eikä mikään estä sitä valumasta ulos. Estääksesi filamenttia valumasta ulos voit laskea sen lämpötilaa tai painaa filamenttia poistopainiketta muutaman sekunnin ajan. Näin filamenttia ei ole enää kynän kärjessä, josta se pääsisi valumaan.

Vahva, epämiellyttävä haju. Jos käytät FantasyHomen alkuperäistä filamenttia, yritä alentaa filamentin lämpötilaa, koska se saattaa olla ylikuumentunutta. Jos käytät jotain muuta muovifilamenttia, haju saattaa johtua käytetyn filamentin huonosta laadusta. Kokeile käyttää alkuperäistä filamenttia. Voit tilata korkealaatuista ja alkuperäistä materiaalia verkkosivuiltamme.

Filamentti kuplii. Jos filamentti kuplii tullessaan ulos 3D-kynän suukappaleesta, on muovi silloin ylikuumentunutta. Tähän ongelmaan on olemassa kaksi ratkaisuvaihtoehtoa. 1) Paina filamentin syöttöpainiketta ja anna ylikuumentuneen filamentin valua ulos. Sen jälkeen saat filamenttia, joka ei kupli. 2) Jos ensimmäinen menetelmä ei auta, alenna 3D-kynän lämpötilaa, jolloin ongelma ratkeaa.

Ympäristövaikutukset

Tuotetta kehittäessämme tarkoituksenamme on ollut tarjota kuluttajille korkealaatuinen 3D-kynä, jonka valmistus ja käyttö vaikuttavat mahdollisimman vähän luontoon. Olemme siksi päättäneet esimerkiksi olla käyttämättä muovipakkauksia. Samoin lähetämme ohjeet sähköisessä muodossa paperin säästämiseksi. 3D-kynä toimitetaan FantasyHomen PLA-filamentilla varustettuna. Filamentti on luomutuote. On tärkeää, että FantasyHomen filamentin sulamispiste on alhaisempi kuin ABS-muovin. Näin sen lämmittämiseen kuluu vähemmän sähköä.

3D-kynän hävittäminen oikealla tavalla.

3D-kynä ja virtajohto ovat sähkölaitteita, joten hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti. Yleisenä sääntönä on, että elektroniset laitteet tulisi hävittää merkityissä pakkauksissa.

Toiminnot, jotka takaavat laitteen turvallisen käytön

Tuotteeseemme on liitetty neljä turvatoimintoa, joiden avulla haluamme varmistaa turvallisen työskentelyn 3D-kynällä:

Automaattinen sammutus. Jos kynä jätetään ilman valvontaa, se sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua. .

Toiminnan pysähtyminen laitteen rikkoutuessa. Jos suukappale vaurioituu käytön aikana, 3D-kynä pystyy useimmiten havaitsemaan tämän. Tällöin se estää automaattisesti lämmityksen siihen asti, kunnes laite on korjattu.

Suoja palovammoja vastaan. 3D-kynän suukappaleen valkoinen osa on valmistettu keraamisesta materiaalista. Sen ansiosta palovammojen syntyminen on hyvin epätodennäköistä. Keraamisella materiaalilla on matala lämmönjohtokyky, joten palovammoja ei yleensä pääse syntymään, vaikka kuumaan suukappaleeseen koskettaisiin vahingossa lyhytaikaisesti. Ota kuitenkin huomioon, että kynän suukappale on joka tapauksessa erittäin kuuma. Palovammat ovat siis mahdollisia pitempiaikaisessa kosketuksessa tai jos iho on herkkä. Näin ollen suukappaleeseen ei tule koskea.

Ei haitallista ABS-filamenttia. ABS-muovi valmistetaan öljystä. Kun sitä lämmitetään, siitä vapautuu ilmaan terveydelle haitallisia aineita. FantasyHomen tarjoama PLA-muovifilamentti ei sisällä öljytuotteita, sillä se on valmistettu maissista. Haluamme myös muistuttaa, että FantasyHomen PLA-muovi on parannettu versio tavallisesta PLA-muovista. Olemme työstäneet sitä niin, että se on juuri oikeanlaista FantasyHomen 3D-kynillä piirtämiseen. PLA-filamentit ovat ympäristöystävällisiä, eikä niistä yleensä tule hajua. Vahva suosituksemme on kuitenkin, että niiden synnyttämää savua ei hengitetä. Niitä tulee myös käyttää vain sellaisissa tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. PLA ei sovellu syötäväksi.

Huomio!

Irrota 3D-kynä turvallisesti virtalähteestä ja aseta se palamattomalle pinnalle välittömästi, jos kynällä työskennellessäsi haistat jotain epämiellyttävää tai kuulet äänen, joka ei ole kynälle tyypillinen. Toimi näin, jos epäilet, että kynä tai johdot ovat alkaneet palaa, sulaa tai niistä lähtee kipinöitä. Tarvittaessa suojaa kätesi, silmäsi ja/tai hengitystiesi mahdollisten palovammojen, sähkösokin tai muun mahdollisen terveyteen kohdistuvan haitan varalta.

Tällaisia vakavia rikkoutumisia ei FantasyHomen tuotteille ole koskaan sattunut. Jos niitä ilmenee, on käyttäjien noudatettava näitä turvatoimia. Laatutakuu kattaa vain 3D-kynän ja sen osat. FantasyHome ei vastaa mistään muista materiaalisista ja immateriaalisista vahingoista, jotka ovat seurausta 3D-kynän tai sen osien rikkoutumisesta.