3D pildspalvas lietošanas instrukcija

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šo instrukciju. Pircēja pienākums ir iepazīstināt katru FantasyHome 3D pildspalvas lietotāju ar šiem norādījumiem.

Drošības norādes!

1) 3D pildspalvas gals sakarst līdz 235°C temperatūrai. Nepieskarieties pildspalvas galam, nenovietojiet to viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā darbā laikā un pēc tā – līdz brīdim, kad ierīce ir pilnībā atdzisusi.

2) Lai 3D pildspalvas lietošana būtu droša, izmantojiet ierīci tikai ar oriģinālo, videi draudzīgo FantasyHome PLA plastikāta pildmateriālu – neoriģināli materiāli var sabojāt 3D pildspalvu, retos gadījumos tie var izraisīt aizdegšanos.

3) Izvairieties no 3D pildspalvas saskares ar ūdeni.

4) Neizjauciet 3D pildspalvu un/vai tās daļas.

5) Bērni līdz 14 gadu vecumam ierīci drīkst izmantot tikai pieaugušo uzraudzībā.

6) Kad darbs ar 3D pildspalvu ir pabeigts, uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

7) Ierīce un tās piederumi nav ēdami.

Padomi darba sākšanā

  1. Izmantojiet kabeli, lai savienotu 3D pildspalvu ar strāvas avotu ar 2 ampēru (2A) strāvas stiprumu. To darot, 3D pildspalvas ekrānā parādīsies atzīme "PLA" vai "ABS". Izvēlieties PLA režīmu, ja izmantojat oriģinālo FantasyHome PLA plastikāta pildmateriālu. Lai mainītu režīmu, noklikšķiniet uz jebkuras pogas 3D pildspalvas ekrāna malās.
  2. Pēc vēlamā 3D pildspalvas režīma iestatīšanas nospiediet pildmateriāla padeves pogu. Ekrānā redzēsit 3D pildspalvas temperatūras paaugstināšanos, pēc aptuveni 100 sekundēm ekrānā iedegsies zaļš indikators. Tas parādīs, ka ierīce jau ir sasniegusi nepieciešamo temperatūru un ir gatava lietošanai.
  3. Pēc tam nospiediet un turiet pildmateriāla padeves pogu, vienlaikus ievietojot izvēlētās krāsas FantasyHome pildmateriāla galu tam paredzētajā atverē – pildspalva ievilks pildmateriālu un automātiski sāks to spiest tālāk. Pēc 20 sekundēm pildmateriāls sāks izplūst no sprauslas un būs iespējams sākt zīmēt. Ja nepieciešams, atlaidiet pildmateriāla padeves pogu un tas apstāsies. Tāpat iespējams sākt zīmēšanu, veicot dubultklikšķi uz pildmateriāla padeves pogas. Lai pārtrauktu darbu, šī poga jānospiež atkārtoti.
  4. Zīmēšanas ātruma regulēšanai tiek izmantota 3D pildspalvas iegarenā poga. Mainiet ātrumu, bīdot pogu divos virzienos – pret sevi vai prom no sevis. Pabīdiet pogu uz sevi, lai palielinātu zīmēšanas ātrumu par 37%.
  5. Pēc zīmēšanas pabeigšanas nospiediet pildmateriāla izstumšanas pogu. 3D pildspalvas motors izslēgsies 10 sekundes pēc pildmateriāla izstumšanas (tas nepieciešams, lai izņemtu atlikumus – ja tie netiek izņemti, atlikušais pildmateriāla pavediens var sacietēt motorā un to salauzt). Pildmateriāla atstāšana ierīces iekšienē palielina sildelementa salūšanas iespēju.
  6. Pirms novietošanas uzglabāšanai atvienojiet pildspalvu no strāvas avota un nogaidiet, līdz tā ir pilnībā atdzisusi.
 

Parūpējieties jau iepriekš

3D pildspalvas stundā patērē apmēram 10 metrus plastmasas, tāpēc, ja jums nav daudz plastmasas, iesakām to pasūtīt jau iepriekš. Pasūtīt var šeit.

Biežākās 3D pildspalvas lietotāju pieļautās kļūdas

1) Pēc lietošanas vienmēr izvelciet pildmateriālu no pildspalvas, lai nodrošinātu ilgāku tās kalpošanu.

2) Mitrums var mainīt pildmateriāla fiziskās īpašības, tāpēc labs paradums ir uzglabāt pildmateriālu sausā vietā.

3) Izmantojiet tikai oriģinālo FantasyHome PLA plastikāta pildmateriālu, kas paredzēts FantasyHome 3D pildspalvām. Citu ražotāju materiāliem var būt atšķirīgs blīvums, viskozitāte, kušanas un aizdegšanās punkti, kas var izraisīt 3D pildspalvas bojājumus, bet sliktākajā gadījumā – aizdegšanos un miesas bojājumus. Mūsu mājaslapā iespējams pasūtīt kvalitatīvu un oriģinālu materiālu.

4) Neļaujiet pildmateriālam pilnībā izbeigties. Ārpus 3D pildspalvas korpusa vienmēr jābūt vismaz 1-2 cm pildmateriāla, lai to droši izņemtu vai nomainītu.

5) Pirms pildmateriāla nomaiņas un ievietošanas vienmēr nogrieziet to taisnā leņķī. Tas novērsīs pildmateriāla potenciālu iestrēgšanu.

Kā un kāpēc regulēt 3D pildspalvas/pildmateriāla temperatūru?

Pareizi izvēlēta temperatūra ir ārkārtīgi svarīga 3D zīmēšanā, jo no tā ir atkarīgs ne tikai pildmateriāla cietēšanas laiks un iegūtā zīmējuma izskats, bet arī tā izturība.

Lai pielāgotu temperatūru, ieslēdziet pildspalvu, izvēlieties PLA režīmu un nospiediet pildmateriāla padeves pogu. Pēc šīm darbībām iespējams pielāgot pildmateriāla temperatūru, spiežot pogas abās ekrāna pusēs.

Ieteicamā temperatūra darbam ar augstas kvalitātes FantasyHome PLA pildmateriālu ir no 190 līdz 210°C. Optimālā temperatūra ir atkarīga no pildmateriāla krāsas un dažiem citiem faktoriem:

Zīmējot smalkas detaļas, ieteicams iestatīt zemāku temperatūru, jo uz tām būs pamanāmas pat nelielas deformācijas, ko izraisa pārāk augsta temperatūra. Temperatūras pazemināšana atrisina šo problēmu.

Ieteicams iestatīt augstāku temperatūru, ja zīmējamais objekts ir liels un nelielas deformācijas nav būtiskas. Arī gadījumā, ja lietotājs savieno divas jau uzzīmētas un atdzisušas detaļas, ieteicams izmantot augstāku temperatūru, jo pildmateriāls labāk izkusīs un sacietējot kļūst stiprāks.

Lai plastmasas figūras ātrāk atdzistu, aukstajā sezonā daži lietotāji zīmē ar 3D pildspalvām ārtelpās, izmantojot akumulatoru barošanas avotu ar nepieciešamo strāvas stiprumu 2A. Drošības apsvērumu dēļ tas ir atļauts tikai sausos laika apstākļos.

 

Problēmu risinājumi

Pildspalvas ātrums nav regulējams. Ja pēc ātruma regulēšanas pogas pielāgošanas zīmēšanas ātrums nemainās, pārliecinieties, vai temperatūra ir pietiekami augsta. Ņemiet vērā, ka maksimālais ātrums ir par 37 procentiem lielāks nekā minimālais ātrums (bīdiet ātruma kontroles pogu pret sevi, lai palielinātu zīmēšanas ātrumu). Tā kā atšķirība ir maza, to ne vienmēr var saskatīt vizuāli. 37 procentu ātruma starpība ir izvēlēta apzināti, jo patērētāji parasti neizvēlas lielāku padeves ātrumu. Turklāt lielāks ātrums palielina arī spiedienu 3D pildspalvā, kas var izraisīt vairāk bojājumus.

Motors nevar nodrošināt pildmateriāla padevi. Ja, strādājot ar 3D pildspalvu, dzirdat motora skaņas, kas skaidri norāda, ka motoram ir grūtības izspiest pildmateriālu – palieliniet 3D pildspalvas temperatūru, pildmateriāls kļūs šķidrāks un motoram būs vieglāk izspiest to caur sprauslu.

Pildmateriāla izvilkšanas gadījumā pildspalvas darbība neapstājas Šī pildspalvas funkcija ir būtiska, lai novērstu pildmateriāla biežu pielipšanu tās iekšienē. Ja puse no plastikāta tiek izvilkta atpakaļ, pildmateriāla pavediena daļēji izkusušais gals būs apmēram pildspalvas vidū – ja pildmateriāla daļēji izkusušais gals sacietē ierīces vidū (tālu no sildelementa), to vairs nevarēs uzsildīt un pildspalva vairs nebūs lietojama. Pagātnē tieši šis bija biežākais ierīces bojājumu cēlonis. Lai nodrošinātu, ka pildspalva netiek bojāta, mēs to ieprogrammējām tā, lai lietotājs nevarētu pārtraukt pildmateriāla padošanu. Pildmateriāla plūsma apstājas 10 sekundes pēc pildmateriāla iznākšanas no ierīces.

Pildmateriāls iestrēgst 3D pildspalvā. Ja rodas šī problēma, pievienojiet 3D pildspalvu strāvas avotam un izvēlieties ABS režīmu. Veiciet pildspalvas uzsildīšanu līdz maksimālajai 235°C temperatūrai. Izmantojot plakanknaibles, velciet pildmateriālu līdz tā iznākšanai no ierīces. Pēc tam iestatiet standarta temperatūras režīmu un mēģiniet izmantot pildspalvu.

Nav iespējama pildmateriāla ievietošana 3D pildspalvā. Mēģiniet ievietot pildmateriālu citā leņķī.

3D pildspalva neuzkarst vai neieslēdzas. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota barošanas avotam ar 2 ampēru strāvas stiprumu. Gandrīz visas mūsdienu ierīces darbojas ar šādu strāvas stiprumu, tāpēc iespējams viegli atrast piemērotu barošanas avotu. Pie zemāka strāvas stipruma pildspalva var nedarboties pareizi.

Kad 3D pildspalva tiek izslēgta un nekavējoties atkal ieslēgta, temperatūra uz ekrāna tiek atiestatīta. Kompakta izmēra temperatūras sensori var darboties tikai ļoti šaurā temperatūras diapazonā. Ja pildspalvas temperatūra ir zemāka par noteiktu temperatūru, sensori noteiks, ka pildspalva ir uzsilusi. Tieši tāpēc, ieslēdzot ierīci, temperatūras sensors noteiks, ka pildspalva ir uzsilusi, un tas nav atkarīgs no faktiskās temperatūras. To var uzskatīt par problēmu, jo pildmateriāla ievietošana aukstā pildspalvā var salauzt pildspalvu. Lai izvairītos no pildspalvas sabojāšanas, kad tā ir ieslēgta, vispirms tiek aktivizēts taimeris un pēc tam temperatūras sensori – tāpēc pēc atkārtotas ieslēgšanas temperatūra vienmēr tiek atiestatīta.

Pildmateriāls izplūst no uzkarsētas 3D pildspalvas, kad padeves poga nav nospiesta. Tas ir raksturīgi visu veidu pildspalvām – pildmateriāls to iekšpusē ir šķidrs un nekas to nesatur, tāpēc tas izplūst. Lai apturētu pildmateriāla izplūšanu, varat pazemināt tā temperatūru vai uz dažām sekundēm nospiest pogu "Atpakaļ", lai pildmateriālu atvirzītu prom no pildspalvas gala.

Spēcīga, nepatīkama smaka. Ja tiek izmantots oriģinālais FantasyHome pildmateriāls, mēģiniet pazemināt tā temperatūru, jo ierīce var būt pārkarsusi. Ja tiek izmantots neoriģinālais pildmateriāls, smaka var būt saistīta ar izmantotā materiāla slikto kvalitāti. Centieties izmantot oriģinālo pildmateriālu. Mūsu mājaslapā iespējams pasūtīt kvalitatīvu un oriģinālu materiālu.

Notiek pildmateriāla burbuļošana. Ja pildmateriāls burbuļo, izejot no 3D pildspalvas sprauslas, tas nozīmē, ka tas ir pārkarsis. Šai problēmai ir divi risinājumi: 1) Nospiediet pildmateriāla padeves pogu un ļaujiet pārkarsušajam pildmateriālam izplūst, tad sekos pavediens bez burbuļiem. 2) Ja pirmā metode nepalīdzēja, pazeminiet 3D pildspalvas temperatūru, kas atrisinās problēmu.

Ietekme uz apkārtējo vidi

Mēs izstrādājām produktu ar mērķi nodrošināt mūsu klientiem augstas kvalitātes 3D pildspalvu, kuras izgatavošana un izmantošana minimāli ietekmē apkārtējo vidi. Mēs esam nolēmuši neizmantot plastmasas iepakojumus. Tāpat, lai ietaupītu papīru, instrukcijas mēs publicējam elektroniskā formātā. 3D pildspalva tiek komplektēta ar FantasyHome PLA organisko pildmateriālu. Ir svarīgi, ka FantasyHome pildmateriāla kušanas temperatūra ir zemāka par ABS, tāpēc tā uzsildīšanai tiek patērēts mazāk elektrības.

Nodrošiniet pareizu 3D pildspalvas utilizāciju.

3D pildspalva un strāvas vads ir elektroierīces, tāpēc atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem – parasti elektronika ir jāizmet tai paredzētajos konteineros

Piemērotie drošības pasākumi

Lai darbs ar 3D pildspalvu būtu drošs, mūsu produktā ir integrēti 4 drošības pasākumi:

Automātiskā izslēgšanās. Ja pildspalva tiek atstāta bez uzraudzības, tā automātiski izslēgsies pēc 3 minūtēm.

Izslēgšanās ierīces bojājumu gadījumā. Ja lietošanas laikā sprausla tiek bojāta, vairumā gadījumu 3D pildspalva to var noteikt un automātiski pārtrauc sildīšanu, līdz ierīce tiek salabota.

Aizsardzība pret apdegumiem. Lai maksimāli izslēgtu apdegumu iespējamību, 3D pildspalvas uzgaļa baltā daļa ir izgatavota no keramikas. Keramikai ir zema siltumvadītspēja, tāpēc pēc nejaušas, īslaicīgas saskarsmes apdegumi parasti neparādās. Ņemiet vērā, ka pildspalvas uzgalis joprojām ir ļoti karsts un ir iespējami apdegumi, pieskaroties ilgāk vai maigas ādas gadījumā – tādēļ uzgalim nedrīkst pieskarties.

Netiek izmantots kaitīgais ABS plastikāta pildmateriāls. ABS plastikāta pildmateriāls tiek izgatavots naftas pārstrādes procesā. Tā karsēšanas laikā tas gaisā izdala veselībai kaitīgas vielas. PLA plastikāta FantasyHome pildmateriāls, ko mēs piegādājam, nesatur naftas produktus; tas ir izgatavots no kukurūzas. Ņemiet vērā, ka FantasyHome PLA plastikāts ir uzlabots parastā PLA plastikāta versija. Mēs to esam uzlabojuši, lai tas būtu ideāli piemērots FantasyHome 3D zīmēšanas pildspalvām. Lai gan PLA pildmateriāls ir videi draudzīgs un gandrīz nesatur nekādu aromātu, mēs ļoti iesakām neieelpot dūmus, ko tas izdala, un izmantot ierīci tikai labi vēdināmā telpā. PLA plastikāts nav ēdams.

Uzmanību!

Ja, strādājot ar 3D pildspalvu, jūtat nepatīkamu smaku, dzirdat pildspalvai neraksturīgu skaņu un rodas aizdomas, ka pildspalva vai vadi ir sākuši degt, kust vai dzirksteļot, nekavējoties droši atvienojiet pildspalvu no strāvas avota un novietojiet to uz nedegošas virsmas. Ja nepieciešams, izmantojiet roku, acu un/vai elpceļu aizsarglīdzekļus, lai izvairītos no iespējamiem apdegumiem, elektriskās strāvas trieciena vai jebkāda cita kaitējuma veselībai.

Ar FantasyHome izstrādājumiem šādi nopietni defekti nekad nav atgadījušies. Ja tie notiek, lietotājiem ir jāievēro šie drošības pasākumi. Kvalitātes garantija attiecas tikai uz pašu 3D pildspalvu un tās sastāvdaļām, FantasyHome neuzņemas atbildību par citiem materiāliem un nemateriāliem bojājumiem, kas radušies 3D pildspalvas vai tās sastāvdaļu bojājumu rezultātā.