3D rašiklio naudotojo vadovas

Prieš naudodamiesi įrenginiu perskaitykite šią instrukciją. Pirkėjas privalo supažindinti su šia instrukcija visus FantasyHome 3D rašiklio naudotojus.

Saugos taisyklės!

 1. 3D rašiklio antgalis įkaista iki 235°C! Nelieskite jo ir neleiskite, kad rašiklis liestųsi prie degių daiktų tiek piešimo metu, tiek ir po jo, kol įrenginys atvės;
 2. Saugiam naudojimui rinkitės tik originalų, draugišką aplinkai FantasyHome PLA plastiką – neoriginalios medžiagos gali sugadinti 3D rašiklį, o retais atvejais tai gali tapti net gaisro priežastimi!
 3. Venkite 3D rašiklio kontakto su vandeniu;
 4. Neardykite 3D rašiklio ir/ar jo dalių;
 5. Jaunesni nei 14 metų vaikai naudotis įrenginiu gali tik su suaugusiųjų priežiūra;
 6. Baigę darbą 3D rašikliu, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje;
 7. Prietaisas ir jo priedai nevalgomi.

Piešimo 3D rašikliu pradžia

 1. Laidu prijunkite 3D rašiklį prie maitinimo šaltinio 2 amperų (2A) stiprio elektros srove. Tai padarę 3D rašiklio ekrane matysite užrašus PLA arba ABS. Pasirinkite PLA režimą, jeigu naudojate originalų FantasyHome PLA plastiką. Norėdami pakeisti režimą, spustelėkite bet kurį mygtuką, esantį 3D rašiklio ekrano šonuose.
 2. Sėkmingai nustatę norimą 3D rašiklio režimą, paspauskite plastiko padavimo mygtuką. Ekrane matysite kylančią 3D rašiklio temperatūrą, maždaug po 100 sekundžių ekrane užsidegs žalios spalvos indikatorius. Jis parodys, jog prietaisas jau pasiekė reikiamą temperatūrą ir yra paruoštas naudoti.
 1. Tada paspauskite ir palaikykite plastiko padavimo mygtuką tuo pat metu įdėdami pasirinktos spalvos FantasyHome plastiko galą į tam skirtą angą – rašiklis pagriebs plastiką ir automatiškai ims jį stumti tolyn. Po 20 sekundžių plastikas ims tekėti iš antgalio ir galėsite pradėti piešti. Prireikus sustabdyti plastiko įtraukimą atleiskite plastiko padavimo mygtuką ir procesas bus sustabdytas. Tęsti piešimą taip pat galima dukart spustelėjus plastiko padavimo mygtuką, o norint jį nutraukti reikės dar kartą paspausti šį mygtuką.
 2. 3D rašiklio pailgos formos mygtukas yra skirtas piešimo greičiui reguliuoti. Keiskite jį slinkdami jungikliu dviem kryptimis – į save ir nuo savęs. Slinkdami mygtuką į save padidinsite piešimo spartą 37%.
 3. Baigę piešti paspauskite plastiko pašalinimo mygtuką. 3D rašiklio varikliukas išsijungs praėjus 10 s. po rašiklio užpildo pašalinimo (pašalinti plastiko likutį yra būtina, kadangi jis gali sukietėti varikliuko viduje ir jį sugadinti). Nepašalinę plastiko iš 3D rašiklio vidaus, Jūs rizikuojate pažeisti kaitinimo elementą.
 4. Prieš įdėdami 3D rašiklį į dėžutę, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir palaukite, kol jis atvės.
 

Pasirūpinkite iš anksto

3D pieštukai išnaudoja apie 10 metrų plastiko per valandą, todėl jeigu turite nedaug plastiko, rekomenduojame jo užsisakyti iš anksto. Užsisakyti galite čia.

Klaidos, kurias daro 3D rašiklio naudotojai

1) Baigę piešti visada pašalinkite plastiką iš rašiklio – taip įrenginys tarnaus ilgiau.

2) Drėgmė gali pakeisti fizines plastiko savybes, todėl rekomenduojame laikyti jį sausoje vietoje.

3) Naudokite tik originalų FantasyHome PLA plastiką, skirtą FantasyHome 3D rašikliams. Kitų gamintojų siūlomos medžiagos gali būti skirtingo tankio, tąsumo, lydymosi ir degimo temperatūros. Dėl šių savybių 3D rašiklis gali sugesti, o blogiausiu atveju – sukelti gaisrą arba pakenkti Jūsų sveikatai. Užsisakyti kokybišką ir originalią medžiagą Jūs galite mūsų el. svetainėje.

4) Neleiskite, kad plastikas būtų visiškai išnaudotas. Tam, kad būtų galima saugiai pašalinti ir pakeisti plastiką, rašiklio korpuse turi likti bent 1-2 cm plastiko.

5) Prieš pakeisdami ir įdėdami plastiką visada pakirpkite giją stačiu kampu. Tai užkirs kelią galimam plastiko įstrigimui.

Kaip ir kodėl reikia reguliuoti 3D rašiklio/plastiko temperatūrą?

Tinkamai parinkta temperatūra ypač svarbi 3D piešime, juk nuo jos priklauso ne tik plastiko stingimo laikas, bet ir gaunamo piešinėlio išvaizda bei tvirtumas.

Tam, kad nustatytumėte temperatūrą, įjunkite rašiklį, pasirinkite PLA režimą ir paspauskite plastiko padavimo mygtuką. Tai padarę Jūs galėsite keisti plastiko temperatūrą mygtukais, esančiais abiejose ekrano pusėse.

Rekomenduojama piešimo su kokybišku FantasyHome PLA plastiku temperatūra yra tarp 190 ir 210°C. Optimali temperatūra priklauso nuo plastiko spalvos ir kitų faktorių:

Žemesnė temperatūra yra tinkama piešti smulkias detales, kadangi net ir nežymi aukštos temperatūros sukelta deformacija bus matoma, o temperatūros sumažinimas išsprendžia šią problemą.

Aukštesnę temperatūrą rekomenduojama nustatyti tuo atveju, jeigu piešiamas objektas yra stambus ir smulki deformacija gaminiui didelės įtakos neturi. Jeigu Jūs jungiate 2 jau nupieštas ir sukietėjusias detales, taip pat rekomenduojama naudoti aukštesnę temperatūrą, nes esant aukštai temperatūrai plastikas geriau lydosi, o atšalęs tampa kietesnis.

Tam, kad plastikinės figūros greičiau sukietėtų, šaltuoju metų laiku kai kurie naudotojai 3D rašikliu piešia lauke prijungdami prietaisą prie išorinės baterijos (power bank), veikiančios 2A stiprio elektros srove. Saugumo sumetimais tai leidžiama tik esant sausoms oro sąlygoms!

Problemų sprendimas

Rašiklio greitis nereguliuojamas. Jeigu piešimo greitis reguliuojant piešimo greičio reguliavimo mygtuką nesikeičia, įsitikinkite, kad nustatyta pakankamai aukšta temperatūra. Atkreipkite dėmesį, kad maksimalus greitis yra 37% didesnis nei minimalus (paslinkite greičio reguliavimo mygtuką į save kad padidintumėte piešimo spartą). Kadangi skirtumas nedidelis, vizualiai jis ne visada matomas. 37% greičio skirtumas parinktas sąmoningai, kadangi didesnio greičio naudotojai paprastai nesirenka. Be to, esant didesniam greičiui padidėja 3D rašiklyje esantis slėgis, kuris lemia dažnus gedimus.

Varikliukas nepaduoda plastiko. Jeigu 3D rašiklio darbo metu girdimi garsai, išduodantys, jog varikliukui sunku paduoti plastiką, padidinkite 3D rašiklio temperatūrą. Tokiu atveju plastikas suskystės ir varikliukui taps lengviau jį išstumti pro antgalį.

Plastiko giją pašalinant iš rašiklio įrenginys nenustoja veikti. Ši savybė būtina tam, kad būtų galima išvengti plastiko gijos užstrigimo rašiklio viduje. Nepilnai pašalinus plastiko giją pusiau išsilydęs plastiko gijos galas bus vidurinėje rašiklio dalyje – jeigu pusiau išsilydžiusi plastiko gija sustings būtent vidurinėje rašiklio dalyje (toliau nuo kaitinimo elemento), pakartotinai jį išlydyti bus neįmanoma, todėl rašiklis nebetiks naudojimui. Anksčiau tai buvo viena dažniausių gedimo priežasčių – tam, kad rašikliai negestų, mes užprogramavome juos taip, kad sustabdyti plastiko išstūmimą būtų neįmanoma. Procesas per 10 sekundžių bus automatiškai sustabdytas tuomet, kai plastiko gijos nebebus rašiklio viduje.

Plastikas įstrigo 3D rašiklio viduje. Jeigu Jūs susidūrėte su šia problema, prijunkite 3D rašiklį prie maitinimo šaltinio ir pasirinkite ABS režimą. Įkaitinkite rašiklį iki maksimalios 235°C temperatūros. Tuomet paimkite reples ir traukite plastiko giją tol, kol pavyks ją pašalinti iš įrenginio. Tai padarę nustatykite standartinį temperatūros režimą ir pabandykite pasinaudoti rašikliu.

Nepavyksta įdėti plastiko į 3D rašiklį. Pabandykite įdėti plastiką kitu kampu.

3D rašiklis neįkaista arba neįsijungia. Įsitikinkite, jog įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio 2A stiprio elektros srove – praktiškai visi šiuolaikiniai įrenginiai dirba veikiami šio stiprio elektros srovės, todėl Jūs be vargo rasite tinkamą maitinimo šaltinį. Veikiamas silpnesnio stiprio srovės 3D rašiklis gali netinkamai veikti.

Kai 3D rašiklis yra išjungiamas ir iškart įjungiamas, temperatūra, rodoma ekrane, yra nustatoma iš naujo. Kompaktiški temperatūros jutikliai gali veikti tik labai siaurame temperatūros diapazone. Jei rašiklio temperatūra yra žemesnė už tam tikrą temperatūrą, jutiklis mano, kad rašiklis yra įkaitęs. Tai yra problema, kadangi įdėjus plastiko giją į neįkaitusį rašiklį rašiklis gali sugesti. Tam, kad būtų išvengta šio gedimo įjungus rašiklį įsijungia laikmatis, o tik tada temperatūros jutiklis – dėl to temperatūra visuomet yra nustatoma iš naujo.

Plastikas išteka iš įkaitusio 3D rašiklio netgi tada, kai plastiko padavimo mygtukas nėra spaudžiamas. Šis reiškinys būdingas visoms rašiklių rūšims – plastikas, esantis rašiklių viduje, yra skystas ir nėra jokių kliūčių, kurios jį sulaikytų, todėl plastikas išteka. Tam, kad jis nustotų tekėti, Jūs galite sumažinti jo temperatūrą arba keletui sekundžių nuspausti mygtuką „atgal“, kad atitolintumėte plastiką nuo rašiklio antgalio.

Stiprus nemalonus kvapas. Tuo atveju, jeigu naudojate originalų FantasyHome plastiką, pabandykite sumažinti jo temperatūrą. Gali būti, jog jis perkaito. Jeigu naudojate neoriginalų plastiką, kvapas gali būti susijęs su žema naudojamo plastiko kokybe. Pamėginkite pakeisti plastiką originaliu. Originalias medžiagas Jūs galite užsisakyti šioje el. svetainėje.

Plastikas burbuliuoja. Jeigu plastikas, ištekėdamas iš 3D rašiklio antgalio burbuliuoja, tai reiškia, jog jis perkaito. Ši problema turi 2 galimus sprendimo būdus – 1) Paspauskite plastiko padavimo mygtuką ir leiskite perkaitusiam plastikui ištekėti, tuomet ims tekėti plastikas, neturintis burbuliukų. 2) Jeigu pirmasis būdas nepadėjo, sumažinkite 3D rašiklio temperatūrą – tai išspręs iškilusią problemą.

Produkto ekologiškumas

Kurdami šį produktą mes siekėme aprūpinti klientus aukštos kokybės 3D rašikliu, kurio gamyba ir naudojimas daro minimalų poveikį aplinkai. Mes pasirinkome nenaudoti plastikinės pakuotės, o popieriaus taupymo sumetimais naudojimosi instrukciją patalpinome elektroninėje formoje. 3D rašiklis yra tiekiamas kartu su organiniu FantasyHome PLA plastiku. Svarbu atsiminti tai, jog FantasyHome plastiko lydymosi temperatūra yra žemesnė nei ABS, todėl jo kaitinimui bus sunaudota mažiau elektros energijos.

Tinkamas utilizavimas

3D rašiklis kartu su maitinimo laidu yra elektronikos prietaisai, todėl utilizuokite juos remiantis įstatymu – paprastai elektroniką reikia mesti į specialiai jai skirtus konteinerius. Dėžutę reikia mesti į popieriui skirtą konteinerį.

Taikomos saugumo priemonės

Tam, kad darbas 3D rašikliu būtų saugus, mūsų produkte integruotos 4 saugumo sistemos:

Automatinis išsijungimas – jeigu rašiklis bus paliktas be priežiūros, jis automatiškai išsijungs po 3 minučių.

Išsijungimas esant įrenginio gedimui – jeigu antgalis yra sugadintas naudojimosi metu, daugeliu atvejų 3D rašiklis tai nustato ir automatiškai sustabdo jo kaitimą, kol įrenginys nebus pataisytas.

Apsauga nuo nudegimų – tam, kad beveik visiškai būtų pašalinta nudegimų galimybė, baltoji 3D rašiklio antgalio dalis pagaminta iš keramikos, kuri pasižymi žemu šiluminiu laidumu, todėl netyčia prisilietus prie antgalio nudegimai paprastai neatsiranda. Atkreipkite dėmesį į tai, jog rašiklio antgalis labai karštas ir nudegimas gali atsirasti ilgiau prisilietus prie antgalio paviršiaus arba tuo atveju, jei oda švelni, todėl prie antgalio liestis negalima.

Kenksmingo ABS plastiko nebuvimas – ABS plastikas gaminamas iš naftos ir jam įkaitus į orą patenka sveikatai kenksmingos medžiagos. Mūsų tiekiamame FantasyHome PLA plastike nėra naftos produktų, jis gaminamas iš kukurūzų. Atkreipkite dėmesį į tai, kad FantasyHome PLA plastikas yra patobulinta įprasto PLA plastiko versija ir idealiai tinka piešimui FantasyHome 3D rašikliais. Vis dėlto, nors PLA plastikas yra draugiškas aplinkai ir praktiškai neturi jokio kvapo, primygtinai rekomenduojame jo išskiriamų dūmų neįkvėpti ir naudoti tik gerai vėdinamoje patalpoje. PLA plastikas nevalgomas.

Svarbu!

Jeigu darbo su 3D rašikliu metu Jūs jaučiate nemalonų kvapą, girdite rašikliui nebūdingus ir nemalonius garsus ir įtariate, kad rašiklis arba laidai ėmė degti, lydytis arba kibirkščiuoti, nedelsdami atjunkite rašiklį nuo maitinimo šaltinio ir padėkite jį ant nedegaus paviršiaus. Esant reikalui, kad išvengtumėte galimų nudegimų, elektros smūgio ar bet kokios kitos žalos sveikatai, naudokite rankų, akių ir/arba kvėpavimo takų apsaugą.

Tokių rimtų gedimų nei karto nebuvo patirta su FantasyHome produkcija, jų atsiradimo atveju naudotojai privalo laikytis nurodytų saugos procedūrų. Kokybės garantija suteikiama tik pačiam 3D rašikliui ir jo komponentams. FantasyHome neatsako už jokią kitą materialinę ir materialinę žalą, kilusią dėl 3D rašiklio ar jo komponentų gedimo.